Odwołania od decyzji administracyjnych

Procedura kontroli wydatkowania dotacji często kończy wydaniem przez organ JST decyzji w sprawie zwrotu środków do budżetu. Jak pokazuje praktyka – często są to decyzje niesłuszne, wydane bez umocowania w przepisach.

Jednak nie można bagatelizować wydanych decyzji administracyjnych – w określonym czasie należy się od niej odwołać. W przypadku zignorowania, bądź niedotrzymania terminu odwołania, decyzje stają się prawomocne.

Pomagamy naszym klientom w przejściu przez ścieżkę administracyjną i dokładamy wszelkiej staranności, by doprowadzić do uchylenia niesprawiedliwej decyzji administracyjnej.