Księgowość w przedszkolu

Już wkrótce w naszej ofercie – program do obsługi księgowości dla niepublicznej placówki oświatowej.


Program ma za zadanie wspomóc prowadzenie książki przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Wydatki ponoszone z dotacji oświatowej powinny być prowadzone w wyodrębnionej ewidencji.


 

 

Zaletą programu będzie funkcja weryfikatora wydatków – program pomoże zakwalifkować wydatki, na te które można sfinansować z dotacji.