Opiniowanie uchwał dotacyjnych

Wiele uchwał w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wydatkowania zawiera rażące naruszenia prawa. Organy nadzoru i kontroli nie zawsze wychwytują wszystkie niezgodne z prawem zapisy.

Pomagamy naszym klientom przejść przez proces poprawienia uchwały, usunięcia zapisów niezgodnych z prawem i wprowadzenia tego w życie. W praktyce polega to na wezwania rady gminy do usunięcia naruszenia prawa. Jeśli radni nie odniosą się do wezwania lub podejmą uchwałę dot. nieuwzględnienia wniosków wzywającego, następnym etapem jest skierowanie skargo do właściwego sądu administracyjnego.