Reprezentowanie podczas kontroli

Każda kontrola budzi dawkę stresu i emocji. Zdarza się, że urzędnicy podczas kontroli, wykorzystują swoją władczą pozycję. Kontrolowany na czas kontroli ma prawo wyznaczyć pełnomocnika, który w jego imieniu będzie reprezentował go podczas czynności kontrolnych. Pozwala to na zaoszczędzenie nerwów i czasu. Nasz zespół w sposób merytoryczny jest przygotowany do zastępstwa podczas kontroli.