Audyt dokumentacji

Przedszkole funkcjonuje na podstawie aktów prawnych, takich jak statut, regulaminy, zarządzenia, procedury, które powinny być opracowane na podstawie ustaw oraz rozporządzeń.


Zajmujemy się kompleksowym opracowywaniem oraz dostosowywaniem dokumentacji, na podstawie której działa przedszkole.